Czwartek, 22 marca 2018 r. imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu

Innowacja

398
0
19 lutego 2017 12:12 »
czytaj więcej »

 


»
4343
1
0
0
20 kwietnia 2012 02:08 »
czytaj więcej »

Specjalny Ośrodek Wychowawczy (SOW)

 Specjalny Ośrodek Wychowawczy (SOW) – internat dla dzieci i młodzieży:z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niesłyszącychi słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących,z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

»
4709
1
0
0
23 kwietnia 2012 16:10 »
czytaj więcej »

Społeczność

2018 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone